Stálplast Micro /globalassets/inriver/resources/69961_st%C3%A5lplast-micro_055-l_steelp-m-802870.png?99d81199

Afbrigði

0,18 L
2.340 kr / piece
0,55 L
4.990 kr / piece

Hættukóðar

Hazard Yfirlýsing

Hætta

Áhætta o.s.frv.

(H226) Eldfimur vökvi og gufa.
(H315) Veldur húðertingu.
(H317) Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
(H319) Veldur alvarlegri augnertingu.
(H361f) Se sospecha que perjudica a la fertilidad
(H372) Skaðar líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif¤.