Stálplast Micro /globalassets/inriver/resources/69961_st%C3%A5lplast-micro_055-l_steelp-m-802870.png?99d81199

Afbrigði

0,18 L
2.340 kr / piece
0,55 L
4.990 kr / piece

Hættukóðar

Hazard Yfirlýsing

Hætta

Áhætta o.s.frv.

(H226) Eldfimur vökvi og gufa.
(H242) Eldfimt við hitun.
(H315) Veldur húðertingu.
(H317) Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
(H319) Veldur alvarlegri augnertingu.
(H335) Getur valdið ertingu í öndunarfærum.
(H361d) Se sospecha que daña al feto
(H372) Skaðar líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif¤.
(H400) Mjög eitrað lífi í vatni.
(H410) Mjög eitrað lífi í vatni