Kontaktlím /globalassets/inriver/resources/73700_bostik_kontaktlim_35ml.png

Afbrigði

0,04 L
909 kr / piece

Hættukóðar

Hazard Yfirlýsing

Hætta

Áhætta o.s.frv.

(H225) Mjög eldfimur vökvi og gufa.
(H315) Veldur húðertingu.
(H319) Veldur alvarlegri augnertingu.
(H336) Getur valdið sljóleika eða svima.
(H412) Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
(EUH208) Inniheldur næmandi efnis. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.