Kontaktlím /globalassets/inriver/resources/73700_bostik_kontaktlim_35ml-107313.png?e29a37c5

Afbrigði

0,04 L
1.040 kr / piece

Hættukóðar

Hazard Yfirlýsing

Hætta

Áhætta o.s.frv.

(H225) Mjög eldfimur vökvi og gufa.
(H315) Veldur húðertingu.
(H317) Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
(H319) Veldur alvarlegri augnertingu.
(H336) Getur valdið sljóleika eða svima.
(H411) Eitrað lífi í vatni
(EUH066) Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.