KABRIC Floor Smooth Prepare /globalassets/inriver/resources/28293_kabric-floor-smooth-prepare-ab_kf-epoxy-758408.jpg?5e773c0a

Afbrigði

4 KG
22.990 kr / piece
7,8 KG
29.990 kr / piece
4,2 KG
30.990 kr / piece
Ofursterkur tvíþættur epoxýgrunnur. Notað sem viðloðunargrunnur eða þegar verið er að bæta við KABRIC Floor Smooth Prepare Filler til að slétta lárétta fleti áður en þeir eru meðhöndlaðir með KABRIC Floor.
Með þessu má mynda öfluga undirstöðu fyrir nýja gólfið með KABRIC Floor Smooth Prepare. Þessi vara er með einstaklega góða viðloðunareiginleika og harðnar jafnvel í þykkum lögum. Ef henni er bætt við KABRIC Floor Smooth Prepare Filler, hentar varan sem fylliefni fyrir ójafna fleti áður en KABRIC Floor er borið á fletina.
  • Leysiefnalaust epoxý
  • Viðloðunargrunnur
  • Efni sem jafnar út ójafna fleti

Hættukóðar

Hazard Yfirlýsing

Hætta, Varúð

Áhætta o.s.frv.

(H302) Hættulegt við inntöku.
(H314) Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.
(H315) Veldur húðertingu.
(H317) Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
(H319) Veldur alvarlegri augnertingu.
(H410) Mjög eitrað lífi í vatni
(H411) Eitrað lífi í vatni
(EUH205) Inniheldur epoxýefnisþætti. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

Þurrktími

Snertiþurrt: 7 tímar

Yfirmálun: 16 tímar

Fullharðnað: 7 daga

Eiginleikar

  • Leysiefnalaust epoxý
  • Viðloðunargrunnur
  • Efni sem jafnar út ójafna fleti
  • Vörulýsing

  • Fyrirkomulag - Notkun

  • Tæknilegar upplýsingar