EP-V glært vatnsþ. Epoxy /globalassets/inriver/resources/rt945944_ep-v-toplak_02_0.8l_epv-toplak-890470.png?913e99bd

Afbrigði

4 L
26.990 kr / sett
0,8 L
6.390 kr / sett
Háglans tveggja þátta vatnsþynnt glært epoxylakk
Til að lakka gólf með litaflögum
  • Sérlega endingargott háglans áferð
  • Til að lakka gólf með litaflögum
  • Styrkir yfirborðið

Hættukóðar

Hazard Yfirlýsing

Hætta, Varúð

Áhætta o.s.frv.

(H315) Veldur húðertingu.
(H317) Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
(H318) Veldur alvarlegum augnskaða.
(H319) Veldur alvarlegri augnertingu.
(H411) Eitrað lífi í vatni
(H412) Skaðlegt lífi í vatni
(EUH205) Inniheldur epoxýefnisþætti. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.
(EUH208) Inniheldur næmandi efnis. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

Þurrktími

Snertiþurrt: 6 tímar

Yfirmálun: 24 tímar

Fullharðnað: 7 daga

Lokaumferð

Gljáandi, 90

Efnisnotkun

8 m² / lítra eftir undirlagi og notkunaraðferð

Eiginleikar

  • Sérstaklega slitsterkt
  • Lakka gólf með litaflögum
  • Andar
  • Vörulýsing

  • Fyrirkomulag - Notkun

  • Tæknilegar upplýsingar