Sprautuþynnir /globalassets/inriver/resources/75047_ff_spreojtefortynder_5l.tif

Afbrigði

5 L
5.990 kr / piece
1 L
1.840 kr / piece
Flügger Spray Thinner
Þynnir

Hættukóðar

Hazard Yfirlýsing

Hætta

Áhætta o.s.frv.

(H226) Eldfimur vökvi og gufa.
(H304) Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.
(H312H332) Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
(H315) Veldur húðertingu.
(H319) Veldur alvarlegri augnertingu.
(H335) Getur valdið ertingu í öndunarfærum.
(H373) Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif¤.
  • Vörulýsing

  • Fyrirkomulag - Notkun

  • Tæknilegar upplýsingar