Flügger Wood Oil Impredur viðarolía

FL_WT_IMPR

Vörulýsing

 • Flügger Wood Oil viðarolía er vörulína sem samanstendur af ýmiss konar vörum til olíumeðhöndlunar á við utanhúss. Olían ver yfirborð viðarins, en dregur um leið fram byggingu viðarins og æðamynstur.
 • Flügger Wood Oil Impredur viðarolía. Vatnsblönduð, sérstök viðarolía með vatnsfráhrindandi eiginleikum sem verja viðinn gegn sprungumyndun og vindveðrun.
 • Inniheldur vörn gegn útfjólubláum geislum og ver yfirborð viðarins gegn skaðlegum áhrifum útfjólublárra geisla sólar.
 • Viðarolía með litarefni veitir bestu vörnina.

USP/sérstakir eiginleikar

 • Gerir byggingu viðarins og æðamynstur sýnilegri
 • Vatnsfráhrindandi
 • Með vörn gegn útfjólubláum geislum

Fyrirkomulag - Notkun

 • Fyrir yfirborðsfleti úr viði, garðhúsgögn, glugga og hurðir. Fyrir gagnvarinn við og dekkri og sjaldgæfari, veðurþolnar viðartegundir.
 • Litlaus eða gagnsæ. Endingartími vörunnar er háður gæðum viðarins, byggingu viðarins, aðferðum við meðhöndlun og veðuráhrifum. Hugsanlegur endingartími kann því að vera skemmri eða lengri en gefið er upp. Litarlaus viðarolía hefur mun skemmri endingartíma en lituð. Áætlaður tími þar til endurtaka þarf meðhöndlun er ½-1 ár. Lituð viðarolía hefur afar ásættanlegan endingartíma. Áætlaður tími þar til endurtaka þarf meðhöndlun er 1-2 ár.
 • Efnið hindrar ekki að kvistir og vatnsleysanleg litarefni sjáist í gegn.
Efnisnotkun (m²/ltr. og umferð) heflaðir fletir úti
15-25
Efnisnotkun (m²/ltr. og umferð) óheflaðir fletir úti
10-20

Undirbúningur- fyrir meðferð

Undirlag
Undirlagið þarf að vera ídrægt, hreint, þurrt, þétt og henta til yfirmálunar. Efnið má ekki nota á undirlag sem hefur verið lakkað, málað eða meðhöndlað með þekjandi viðarvörn. Forðast verður ófullnægjandi meðhöndlun á endaflekum, vatnsgildrur eða staði þar sem vatn kann að safnast fyrir. Rakahlutfall í viði fyrir málun má að hámarki vera: Á gluggum og hurðum: 12% ± 3; hlutar sem skaga út, girðingar og klæðningar: 18%.

Hreingerning/Þvottur áður en málað er
Óhreinindi, fita, smitandi efni og myglu- og sveppagróður er fjarlægt með hreinsun. Flagnandi eldri viðarvörn, málning og trosnaðar viðartrefjar er fjarlægt með slípun og hreinsun Ójöfnur á yfirborðsfletinum skal pússa þar til flöturinn er sléttur. Nýtt undirlag, eða ídrægt undirlag sem hefur verið meðhöndlað áður, skal grunna með grunnolíu.

Borið á - meðhöndlun

Málun
Berið á með pensli og látið smjúga vel inn í viðinn. Val á verkfærum ætti að ráðast af kröfum um endanlegt útlit. Strjúkið penslinum ævinlega í sömu átt. Endurtakið meðhöndlun þar til viðurinn hefur mettast og hefur einsleita áferð, án þess að lakklag hafi myndast. Notið alltaf efni með sama lotunúmeri fyrir samliggjandi eða órofna yfirborðsfleti.

Ráðlögð verkfæri
Pensill

Notkunarhitastig
Lágmarksvinnuhitastig þegar borið er á og við þornun/herðingu: + 10 °C. Hám. loftraki 80% HR (hlutfallslegur loftraki)

Eftir meðhöndlun

Þurrktími við 20°C, 60% RF

Rykfrítt:
1 tími
Yfirmálun:
Um leið og viðurinn hefur drukkið í sig olíuna, en innan 8 tíma frá fyrstu umferð
Fullharðnað:
Fleiri sólarhringa

Geymsla
Geymist vel lokað á svölum og frostlausum stað

Hreinsun verkfæra
Vatn og penslahreinsir. Má ekki þynna.

Góð ráð

 • Kuldi eða hiti getur haft áhrif á seigju efnisins. Hærri lofthiti og lítill loftraki stytta þornunartímann og herðingartímann.
 • Klútar vættir í viðarolíu skapa hættu á sjálfsíkviknun og eftir notkun skal því geyma þá á loftþéttum stað, gegnvæta þá með vatni eða farga þeim. Litarefni í olíunni getur smitað frá sér.
 • Gerið ævinlega prufu til að kanna viðloðun og útlit.

ATH/Takmarkanir

 • Engin rakauppsöfnun má verða á meðan efnið þornar/harðnar.
 • Forðist að vinna í beinu sólarljósi. Kuldi og aukinn loftraki lengir þornunartímann, herðingartímann og tímann sem líður milli umferða.
 • Ef Flügger Wood Oil Impredur viðarolía er notuð til meðhöndlunar á viðarpöllum er mikil hætta á að yfirborðið verði mjög slétt og hált. Fremur er mælt með Flügger Wood Oil viðarolíu eða Flügger Wood Oil Classic viðarolíu.

Tæknilegar upplýsingar

Vöruflokkur
Vatnsblönduð sérstök olía
Eðlismassi (kg/ltr.)
0,85
Massa %
24
Rúmmáls %
22