Bostik Tréfyllir /globalassets/inriver/resources/73705_bostik_plastisk_trae_75ml.tif

Afbrigði

0,08 L
0,08 L
0,08 L

Hættukóðar

Hazard Yfirlýsing

Hætta

Áhætta o.s.frv.

(H225) Mjög eldfimur vökvi og gufa.
(H319) Veldur alvarlegri augnertingu.
(H336) Getur valdið sljóleika eða svima.
(EUH066) Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

Yfirborð

Wood

Gólf

Húsgögn