Wood Oil Classic Tréolía /globalassets/inriver/resources/43615_woodtex_classic_woodoil_p7_3l-108419.png?f9e2a446
Sígild viðarolía sem lágmarkar rakaupptöku. Áætluð ending er 1 ár.
Flügger Wood Oil Classic ver yfirborð viðarins, en dregur um leið fram byggingu viðarins og æðamynstur. Hamlar vexti myglu og sveppagrodurs a yfirbordi lokaumferdar.
  • Dregur fram æðamynstur viðarins
  • Ljær viðnum ljóma
  • Lágmarkar rakaupptöku

Rými/bygging

Hættukóðar

Hazard Yfirlýsing

Hætta

Áhætta o.s.frv.

(H304) Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.
(H317) Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
(H373) Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif¤.
(H412) Skaðlegt lífi í vatni
(EUH066) Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

Þurrktími

Snertiþurrt: 6 tímar

Yfirmálun: 12 tímar

Fullharðnað: 28 daga

Yfirborð

Wood

Viður

Efnisnotkun

8 m² / lítra eftir undirlagi og notkunaraðferð

10 m² / lítra á hverja meðhöndlun á planaðri viði

4 m² / lítra á hverja meðferð með planaðri viði

Eiginleikar

  • Dregur fram æðamynstur viðarins
  • Ljær viðnum ljóma
  • Lágmarkar rakaupptöku
  • Vörulýsing

  • Fyrirkomulag - Notkun

  • Tæknilegar upplýsingar