Space Two Tone /globalassets/inriver/resources/hyt1028_space_two-tone.jpg

Afbrigði

1 L
21.990 kr / piece

Hazard Yfirlýsing

None

Áhætta o.s.frv.

(H400) Mjög eitrað lífi í vatni.
(H412) Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
(EUH208) Inniheldur næmandi efnis. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.