Epoxý Gólfmálning /globalassets/inriver/resources/floor_ep.png

Afbrigði

0,8 L
5.590 kr / piece
10 L
57.490 kr / piece
4 L
23.490 kr / piece
Sérstaklega slitþolin efnaþolin epoxý-gólfmálning.
Flügger Floor Paint Epoxy til meðferðar á steypt gólf og viðargólf. Ráðlögð fyrir svæði með miklar notkunarkröfur sem eru útsett fyrir lítilsháttar umferð, notkunartengdu sliti, áhrifum frá efnum og einhverjum óhreinindum. Stenst kröftugan þvott með vatni, vélum og hreinsiefnum.
  • Yfirborð með mjög mikið slitþol
  • Útbreiðsla
  • Efnaþolið

Hættukóðar

Hazard Yfirlýsing

Varúð, Hætta

Áhætta o.s.frv.

(H315) Veldur húðertingu.
(H317) Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
(H318) Veldur alvarlegum augnskaða.
(H319) Veldur alvarlegri augnertingu.
(H411) Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
(EUH205) Inniheldur epoxýefnisþætti. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.
(EUH208) Inniheldur næmandi efnis. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.
(EUH211) Varúð! Hættulegir dropar sem hægt er að anda að sér geta myndast við úðun. Varist innöndun ýringar eða úða.

Þurrktími

Yfirmálun: 10 tímar

Fullharðnað: 28 daga

Yfirborð

Gólf

Lokaumferð

80, Gljáandi

Efnisnotkun

8 m² / lítra eftir undirlagi og notkunaraðferð

Eiginleikar

  • Yfirborð með mjög mikið slitþol
  • Útbreiðsla
  • Efnaþolið
  • Vörulýsing

  • Fyrirkomulag - Notkun

  • Tæknilegar upplýsingar