EP-V glært vatnsþ. Epoxy /globalassets/inriver/resources/dop-203---fl%C3%BCgger-ep-v-topplack---en-180920.pdf

Afbrigði

4 L
0,8 L

Hættukóðar

Hazard Yfirlýsing

Varúð, Hætta

Áhætta o.s.frv.

(H315) Veldur húðertingu.
(H317) Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
(H318) Veldur alvarlegum augnskaða.
(H319) Veldur alvarlegri augnertingu.
(H411) Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
(EUH205) Inniheldur epoxýefnisþætti. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.